3G-elektronika

Click here to edit subtitle

Električni pastir EP230-3 : Namjenjen je čuvanju životinja u ograđenom prostoru ili za zaštitu usjeva od divljači.
Radni napon : 230 V , 50 Hz , 3W
Snaga električnog udara : max.3 J
Vremenski interval između 2 udara . Od 0.5 do 5 sek. (podesiv je pomoću potenciometra)
Napon na ogradi : max. 10 000 V
Max. površina za ograđivanje : 2.5 hektara
Minimalni napon na ogradi : pri duzini ograde od 2 km = 3000 V
Zaštita : IP 45 ( ne smije se izlagati direktnim padalinama)
Garancija . 24 mj.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Električni pastir EP230-10 : Namjenjen je čuvanju životinja u ograđenom prostoru ili za zaštitu usjeva od divljači.
Radni napon : 230 V , 50 Hz , 12W
Snaga električnog udara : max.10 J
Vremenski interval između 2 udara . Od 0.5 do 5 sek. (podesiv je pomoću potenciometra)
Napon na ogradi : max. 10 000 V
Max. površina za ograđivanje : 10 hektara
Minimalni napon na ogradi : pri duzini ograde od 2 km = 3000 V
Zaštita : IP 45 ( ne smije se izlagati direktnim padalinama)
Garancija . 24 mj.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Električni pastir EP12-10 000 : Namjenjen je čuvanju životinja u ograđenom prostoru ili za zaštitu usjeva od divljači.
Radni napon : 12V baterija ili akumulator  , 6W
Snaga električnog udara : max.3 J (podesiva pomoću kratkospojnika na pločici)
Vremenski interval između 2 udara .0.9 sek. , 1.2 sek. , 1.5 sek.  (podesiv je pomocu kratkospojnika na pločici)
Napon na ogradi : max. 10 000 V
Max. površina za ograđivanje : 2.5 hektara
Minimalni napon na ogradi : pri duzini ograde od 2 km = 1500 V
Zaštita : IP 45 ( ne smije se izlagati direktnim padalinama)
Garancija . 24 mj.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------